Upp på väggen - Visuellt projektkontor

Du är projektledare för ett tidskritiskt projekt. Du ansvarar för en kompetent projektgrupp, men du ser att förståelse för vad som ska göras och varför saknas. Viktiga aktiviteter blir nedprioriterade och du känner att risken för en försening ökar. Du känner ett behov att få upp alla problem på bordet och att projektgruppen gemensamt tar fram en realistisk plan till projektleverans.

Utbildningen Upp på väggen ger dig ett systematiskt angreppsätt att skapa ett visuellt projektkontor. I projektkontoret tydliggörs projektmål och krav, arbeta aktivt med tidsplanen, enkelt lyfta problem och risker samt följa upp framstegen i ditt projekt.