Uppdragsstart

Du har precis fått reda på att du ska starta ett nytt uppdrag. Du är inspirerad och vill komma igång så snart som möjligt, men…. Vad ska du göra först och framför allt hur ska du göra det? Som konsult är viktigt att du snabbt kommer in i ditt arbete och styr över ditt uppdrag.

Utbildning ger dig ett systematiskt angreppsätt för de två första viktiga veckorna på ditt uppdrag med betoning på att göra rätt saker först, men även stor vikt ligger i att lära sig hur du sedan gör dessa saker rätt. Vi går även saker att tänka på som konsult och hur man som konsult agerar i olika situationer samt hur man hanterar att man sitter på flera stolar.