Projektbesiktning - En vitamininjektion

Du som projektledare har precis varit och besiktigat bilen. En bränsleslang måste bytas och snart är det dags att byta bromsskiva. På väg därifrån slår det dig att utan denna vetskap skulle du kunnat hamnat i en mycket värre situation än ett verkstadsbesök. Du börjar tänka på ditt projekt igen. Din känsla säger dig att något är på väg att gå snett, men du kan inte sätta fingret på vad. Kanske borde mitt projekt bli besiktigat?

Genom att lyssna, diskutera och analysera ert projekt, kan vi dels ge en generell temperaturangivelse av projektet och projektmognaden, ge förslag på förbättringar men även också visa på vilka styrkor som finns i verksamheten. Det ger en bra grund för projektledaren, men även för styrgruppen/ledningsgruppen att sätta in rätt åtgärder i tid.