Strategisk kompetenstrappa - Ett steg i rätt riktning

Du håller på att planera ett utvecklingssamtal med en av dina medarbetare. Du är inspirerad och vill att samtalet ska vara en utgångspunkt för ett bra samarbete för framtiden. Du tänker igenom medarbetarens styrkor och svagheter. Då slår det dig… varför har inte företag en kompetenstrappa att förhålla sig till?

En strategisk kompetenstrappa inom projektledning ger ditt företag ett systematiskt angreppsätt att identifiera var företaget befinner sig. Det ger möjlighet att hitta utbildningar som flera personer kan gå samtidigt och ge utbildningsinsatser ur ett individuellt perspektiv för att kunna identifiera utbildningsbehovet för varje enskild medarbetare.